Personlig support 0733 - 60 14 14

KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR

 

Tack för att du tar dig tid att läsa våra köp- och leveransvillkor. Dessa villkor gäller för dig som kund när du handlar hos oss eller när

du registrerar dig på vår hemsida. I samband med en registrering eller en beställning accepterar du dessa villkor.

KA Etikettering Sverige AB, Organisationsnummer 556905-7655 nämns nedan som Företaget.

Dokumentet gäller från och med 2023-10-01 och är giltigt fram till dess att företaget gör en förändring.

 

Översiktsmeny

  

 1. Kunder

 2. Priser

 3. Garanti

 4. Rabatter

 5. Leveranssätt / Frakt

 6. Order

 7. Utvärderingsorder

 8. Restorder

 9. Betalning

 10. Sekretess

 11. Cookies

 12. Returhantering

13. Etiketter och reklamationer

   

 

1. Kunder

Företaget säljer till andra företag som är registrerade hos bolagsverket och innehar F-skattsedel. I undantagsfall säljer vi till privatpersoner. Våra kunder är slutkunder. Vi ger våra kunder rätt till full support, ofta via en direktkontakt med Företaget eller med våra tillverkare och leverantörer.

2. Priser

Samtliga priser är exklusive moms och frakt, fritt vår produktion, distribution eller vårt lager. Priserna anges alltid i svenska kronor. Priser kan ändras, på grund av valutaförändringar eller av att marknaden ändras med kort varsel. För dagsaktuella priser, se alltid vår hemsida www.kaetikettering.se.

3. Garanti

Företaget lämnar 12 månaders garanti på sitt ordinarie produktsortiment där så är tillämpligt. Garantitiden räknas från fakturadatum. Vissa produkter har även längre garantitider från 2 till 5 år.  Hör gärna av er till oss så ger vi er exakt information angående garantitiden på just den produkten som ni intresserar er för.

4. Rabatter

Företaget tillämpar en öppen prissättning där mängdrabatter ges i form av fasta trappsteg, s.k. stafflingar, Ta kontakt med oss för villkor om storkundsrabatt eller ÅF-rabatt. Vid eventuella förskottsbetalningar lämnar vi två 2% rabatt.

5. Leveranssätt/Frakt

Vi arbetar oftast med drop shipment direkt från våra distributörer eller producenter. I dessa fall beräknar vi den verkliga fraktkostnaden som vi får fakturerad. Priset för frakten meddelar vi vid beställningen eller senast vid tillfället då orderbekräftelsen skickas ut. Normalt skickas paket via DHL eller UPS företagspaket eller som post vid mindre sändningar.

Fraktpriser beräknas enligt speditörens prislista, efter det högsta av vikt eller volymvikt, per kolli.

Kontakta oss för priser och transportsätt för frakt inom Europa eller World Wide. Skickas normalt via DHL, UPS eller TNT

6. Beställning

Beställning sker gärna direkt med oss per telefon, via e-post eller via webbshop på hemsidan. 

Vid beställningar under 500,00 kronor tillkommer en expeditionsavgift på 50,00 kronor

7. Utvärderingsorder

Gäller ordern en utvärdering eller test ska det uppges vid ordern, så att vi kan hantera det på ett enkelt sätt.

Varuvärden upp till 15 000 kr i ordinarie sortimentet kan utvärderas upp till 3 dagar. Önskade varor kan behållas mot betalning av fakturan, eller returneras. Vid retur ska emballaget till produkten och dess innehåll vara i sådant skick så att produkten går att återförsälja igen. Vid förstörd eller sönderbruten förpackning debiteras 500,00 kronor. Vid retur debiterar vi även 500 kronor i administrativ kostnad för frakter och andra kostnader som uppstår hos oss. Ni står för fraktkostnaden tillbaka till oss.

8. Restorder

Vi informerar er före leverans av order om något blir restnoterat, så att Ni kan ta ställning till att förändra ordern.

9. Betalningsalternativ

- Klarna

Efter identifiering och riskbedömning visar Klarna de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Vilket betalningsalternativ du än väljer så är Klarna den som hanterar betalningstransaktionen medan själva köpet av varan eller tjänsten görs direkt av butiken. Produkt- eller tjänstespecifika frågor ska därför riktas direkt till butiken. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank.

- Faktura

Betalningsvillkor 20 dagar. När du väljer att betala mot faktura görs en kreditupplysning på ditt person- eller organisationsnummer. Leverans sker till den adress som finns registrerad såsom folkbokföringsadress. Betalningsvillkor är 20 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen. Vid påminnelse debiterar lagstadgad påminnelseavgift på 65 kr. Vid beställning mot faktura måste beställaren vara minst 18 år och kreditprövningen av företaget ska ha godkänts.

Vi skickar våra fakturor i: brevform, e-faktura eller i PDF-format via mail om ni som kund så önskar. Vi tar inte betalt för brevfakturor.

- Förskottsbetalning

Beställningar från privatpersoner skickas alltid mot förskottsbetalning.

Du betalar in pengar i förväg på vårt bankgironummer. Efter att du skickat din order i kassan får du information på skärmen samt via e-post hur du går tillväga. Räkna med någon dags extra leveranstid om du väljer förskottsbetalning.

Vi skickar våra fakturor i: brevform, e-faktura eller i PDF-format via mail om ni som kund så önskar. Vi tar inte betalt för brevfakturor.

10. Sekretesspolicy, säkerhet & personuppgifter

a.) Innehåll av Online-erbjudandet

Författaren tar inget ansvar för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet av den till förfogande givna informationen. Skadeståndskrav mot författaren angående material eller av återgivningens karaktär, som orsakas av användning eller missbruk av information som tillhandahålls, genom användning av felaktig eller ofullständig information är uteslutna, såvida inte författaren genom bevisligen, avsiktlig eller grovt oaktsamt lämnat ut fel information. Alla erbjudanden är icke-bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra delar av eller hela erbjudandet utan separat meddelande, att komplettera och radera eller att tillfälligt eller permanent ta bort publicering.

b.) Referenser och länkar

För direkta eller indirekta kopplingar till andra webbplatser ("hyperlänkar") som ligger utanför författarens ansvar, skulle skuld först träda i kraft om författaren fick kännedom om innehållet och det är tekniskt möjligt och rimligt att förhindra användningen av olagligt innehåll. Författaren förklarar härmed uttryckligen att vid tidpunkten för länkning, inget olagligt innehåll finns på de länkade sidorna. Den nuvarande och framtida utformningen, innehåll eller författarskap på länkar eller kopplade sidor ligger utanför författarens kontroll. Därför tar författaren härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll alla länkade eller refererande till sidor som ändrats efter länken. Detta gäller alla inom det egna Internet erbjudandet sett länkar och referenser samt för externa poster i gästböcker, diskussionsforum, kataloger, e-postlistor och alla andra former av databaser vars innehåll att förändra texter externt erbjuds. För olagliga, felaktiga eller ofullständiga innehåll och framför allt för skador till följd av användning eller bruk av sådan information, ligger ansvaret hos leverantören av webbplatsen som avses och inte den som endast har länkat till dessa sidor.

c.) Upphovsrätt och varumärkesrätt

Författaren strävar efter att respektera upphovsrätten för bilder, grafik, ljudfiler, videosekvenser och texter, eller använda av henne/honom själv skapade grafik, ljudfiler, videosekvenser och texter eller använda olicensierade grafik, ljudfiler, videosekvenser och texter. Allt inom Internet erbjudet och eventuellt skyddade varumärken av tredje part underligger varumärkes-bestämmelserna för skyddande och tillämplig av varumärkesrätt och rättigheter gentemot upphovsrättsinnehavaren. Blotta omnämnandet innebär inte att varumärken inte är skyddade av lagen! Upphovsrätten för att publicera material tillhör endast författaren själv och kan endast sek med dess medgivande. All reproduktion eller användning av sådana bilder, ljudfiler, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer utan uttryckligt tillstånd av författaren är enligt lag förbjudet.

d.) Sekretesspolicy

Information om sekretess och datainsamling finner du här:

GDPR

e.) Juridiska giltigheten av denna ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning är att betrakta som en del av Internet publikation som du hänvisas till på denna sida. Om delar eller enskilda villkoren i detta påstående inte är lagliga eller korrekta, så betraktas ändå de återstående ej berörda delarna av dokumentet i sitt innehåll som giltigt.

Företaget reserverar sig för eventuella feltryck på vår hemsida eller i andra publikationer utgivna av oss.

KA Etikettering Sverige AB

Adress: Trunstavägen 37B, 741 30 Knivsta

Tel: 0733-60 14 14

Plusgiro: saknas

Bankgiro: 240-2071

Org. Nr: 556905-7655

 

12. Returhantering

Kontakta ALLTID oss före en retur. Det problem som uppstått kanske kan lösas på annat sätt. Var beredd att uppge vårt artikelnummer, beskrivning av felet på produkten samt vårt fakturanummer.

Retur av defekt produkt sker på Er bekostnad och ansvar till Företaget eller plats vi anvisat medan den utbytta eller reparerade produkten sänds till Er på Företagets bekostnad. Om produkten visat sig vara defekt vid leverans och detta anmäls inom 5 arbetsdagar från och med fakturadatum så står Företaget även för fraktkostnaden till oss. Kan snabbt utbyte inte ske från vår sida förbehåller sig Företaget rätten att utfärda kreditnota.

Reklamerade produkter testas av oss vid ankomst. Var därför noga med korrekt felbeskrivning. Produkter som vid test visar sig vara utan fel returneras på Er bekostnad och Ni debiteras även en testavgift på 940,00 kronor.

Produkter som av Er förfrågats om att krediteras kommer att krediteras till dagspris såvida inte produkten av Er köpts in till kampanjpris, då gäller det pris som är lägst.

Felbeställningar och felleveranser skall reklameras inom 10 arbetsdagar från fakturadatum.

Felbeställda produkter returneras på Er bekostnad. Felbeställda produkter som är specialbeställda till Er godkänns inte för retur.

Vid retur ska emballaget till produkten och dess innehåll vara i sådant skick så att produkten går att återförsälja igen. Vid förstörd eller sönderbruten förpackning debiteras 500,00 kronor. Vid retur debiterar vi även 500 kronor i administrativ kostnad för frakter och andra kostnader som uppstår hos oss. Ni står för fraktkostnaden tillbaka till oss.

Transportskador ska reklameras till i och med ankoms av varorna. Samtidigt så ska ni senast inom 2 arbetsdagar meddela oss skriftligt att godset är skadat och returnera godset till oss.

Vissa fabrikanter har egen support och returhantering både mot Er och mot slutkund. Dessa fabrikanter ger ofta även längre garantitider på sina produkter. I dessa produkters pris ligger denna service inbakad, och därför skall support och returer ovillkorligen skickas dit. De produkter som detta berör har information om detta med i sina förpackningar.

 

13. Etikettleveranser och reklamationer

Vi strävar alltid efter att leverera etikettupplagor enligt kundens beställda antal. I vissa fall fungerar det inte beroende på hur etiketterna ska vara spolade eller hur många rullar vi kan få ut i bredd i en produktionsserie. Därför åkallar vi oss alltid rätten att leverera upplagor med en avvikelse på +-10%, om så behövs.

Det är kundens skyldighet att vid beställningen meddela oss att hen inte accepterar under- eller överupplagor.

Reklamationer av etiketter måste ske senat fem (5) dagar efter mottagande av varorna och etiketterna ska skickas tillbaka till oss för utvärdering. Har etiketterna inte producerats enligt överenskommen order, så kommer etiketterna att ersättas med nya om inte annat kommuniceras.

 

Ordinarie returadress: 

KA Etikettering Sverige AB 

Trunstavägen 37B

741 30 Knivsta

Tel: 0733 - 60 14 14

 

 

 

 

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen